Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Plan zagospodarowania m.st. Warszawy z 1961 obowiązywał

10.02.2013

Kancelaria DZP, reprezentując jeden z największych działających w Polsce banków, odniosła sukces w sprawie reprywatyzacyjnej dotyczącej nieruchomości przy ul. Wolskiej w Warszawie. Wyrokiem z 6 lutego 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił niekorzystny dla naszego klienta wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i przekazał temu Sądowi sprawę do ponownego rozpoznania.

Znaczenie wyroku NSA (I OSK 1643/11) jest szersze. Po wyczerpującym przeanalizowaniu problemu Naczelny Sąd Administracyjny doszedł do przekonania, szeroko uzasadniając ten pogląd, że ogólny plan zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z 1961 r. obowiązywał. Jego ustalenia stanowiły zatem podstawę do wydawania decyzji na podstawie przepisów dekretu warszawskiego z 1945 r. Jest to zasadniczy zwrot w orzecznictwie. Do tej pory przeważało stanowisko o nieobowiązywaniu planu z 1961 r., co z kolei uzasadniało sięganie do ustaleń pochodzącego jeszcze sprzed II Wojny Światowej planu ogólnego z 1931 r.

Więcej informacji na temat tej sprawy znajdą Państwo w zakładce Media i publikacje.

Sprawę w imieniu DZP prowadzili Lech Żyżylewski i Piotr Gołaszewski z naszej Praktyki Nieruchomości, specjalizujący się m.in. w problematyce reprywatyzacyjnej.

Bądź na bieżąco z DZP