Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Kolejne wygrane DZP w sprawie Pałacu Błękitnego

05.02.2013

4 lutego 2013 r. DZP uzyskało kolejny korzystny dla m.st. Warszawy wyrok Sądu Apelacyjnego w sporze dotyczącym korzystania przez Miasto z budynków historycznego kompleksu Pałacu Błękitnego przy ul. Senatorskiej. Jednocześnie, 23 stycznia 2013 r., Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej w innym wątku tego sporu przez Theta Investments Sp. z o.o.

Jeśli chodzi o wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 lutego 2013 r. (I ACa 54/13), to wyrokiem tym uchylono niekorzystny dla m.st. Warszawy wyrok Sądu Okręgowego i zniesiono postępowanie przed tym Sądem z uwagi na jego nieważność, przekazując zarazem sprawę Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest przy tym interesujący z tego względu, że obszernie omawia kwestie dotyczące bezpośredniej reprezentacji spółki kapitałowej w postępowaniu cywilnym wyłącznie przez jednego z członków wieloosobowego zarządu takiej spółki.

W postanowieniu Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2013 r. (I CSK 378/12) podzielono natomiast zapatrywania DZP dotyczące dopuszczalności skutecznego zgłoszenia zarzutu przedawnienia po raz pierwszy dopiero na etapie postępowania apelacyjnego, jak też dotyczące terminu przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Sprawy w imieniu DZP prowadzili Lech Żyżylewski i Piotr Gołaszewski z naszej Praktyki Nieruchomości, specjalizujący się m.in. w problematyce reprywatyzacyjnej.

Bądź na bieżąco z DZP