Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP wygrywa w sprawie Pałacu Błękitnego

27.03.2012

27 marca 2012 r. DZP uzyskało korzystny dla m.st. Warszawy wyrok Sądu Apelacyjnego w sporze wytoczonym przez Theta Investments Sp. z o.o. o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania przez Miasto z budynków historycznego kompleksu Pałacu Błękitnego przy ul. Senatorskiej w Warszawie.

Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w części zasądzającej na rzecz Theta kwotę wynoszącą (z odsetkami ustawowymi) prawie 20 mln PLN i w tym zakresie prawomocnie oddalił powództwo. W pozostałej części (obejmującej żądanie zasądzenia wraz z odsetkami dalszej kwoty ok. 20 mln PLN) zaskarżony wyrok uchylił i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

Wyrok Sądu Apelacyjnego (I ACa 133/12) jest istotny z tego względu, że precyzuje oraz obszernie omawia kwestie legitymacji czynnej (właściciela) i biernej (posiadacza) w sprawach dotyczących zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Sprawę w imieniu DZP prowadzili Lech Żyżylewski i Piotr Gołaszewski z naszej Praktyki Nieruchomości, specjalizujący się m.in. w problematyce reprywatyzacyjnej.

Bądź na bieżąco z DZP