Pierwsza transakcja, w której państwowy fundusz inwestuje w prywatny, prężnie działający podmiot?

Kancelaria DZP doradzała Polskiemu Funduszowi Rozwoju SA przy jego inwestycji w WB Electronics SA.

PFR nowym inwestorem w Grupie WB Electronics

09.11.2017

Autorzy:
Tomasz Darowski
Andrzej Foltyn
Dr Maciej Goszczyk
Dr Krzysztof Fliszkiewicz
Piotr Jackowski
Paulina Armada-Rudnik

Kancelaria DZP doradzała Polskiemu Funduszowi Rozwoju SA przy jego inwestycji w WB Electronics SA. Umowa między stronami została podpisana 9 listopada.

W ramach inwestycji o wartości 128 mln PLN Fundusz zarządzany przez PFR obejmie akcje nowej emisji, które zapewnią udział w kapitale WB Electronics na poziomie 24%. Większościowymi akcjonariuszami pozostaną twórcy i założyciele WB Electronics - Piotr Wojciechowski i Adam Bartosiewicz. Środki z nowej emisji będą służyły inwestycjom w nowoczesne produkty i technologie oraz rozwój na rynkach międzynarodowych.

Nasze doradztwo obejmowało przeprowadzenie badania prawnego grupy WB Electronics, przygotowanie struktury i dokumentacji transakcyjnej oraz wsparcie w negocjacjach.

Klientowi doradzali Piotr Jackowski, który wraz z Andrzejem Foltynem, kierował grupą prawników negocjujących dokumentację transakcyjną (w skład którego wchodzili m.in. Paulina Armada-Rudnik i Maciej Goszczyk) oraz Tomasz Darowski i Krzysztof Fliszkiewicz, którzy odpowiadali za przeprowadzenie badania prawnego spółek z grupy WB Electronics.

Przemysł obronny pełni szczególną rolę w tzw. Planie Morawieckiego, zaś inwestycja PFR pozwoli na wzmocnienie polskiej branży zbrojeniowej, poprzez rozwój innowacyjnych technologii z korzyścią dla całej gospodarki. Chcemy także wspierać Grupę WB w ekspansji zagranicznej i liczymy na dobrą współpracę Spółki z Polską Grupą Zbrojeniową w realizacji kluczowych programów modernizacyjnych polskiej armii oraz w celu integracji krajowej oferty produktowej oraz zdobywaniu kontraktów na rynkach zagranicznych – powiedział Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Bardzo cieszymy się z pozyskania stabilnego oraz wiarygodnego inwestora jakim jest PFR. Dzięki pozyskanym środkom rozszerzymy portfolio produktowe rozwijając nasze innowacyjne technologie, co da nam możliwość oferowania klientom unikalnych na skalę światową rozwiązań oraz pozwoli na umocnienie pozycji na międzynarodowym rynku zbrojeniowym. Grupa WB już dziś jest obecna na kilkudziesięciu rynkach, między innymi w USA, na Bliskim Wschodzie, Ameryce Południowej, Afryce Północnej, oraz Azji Południowo Wschodniej, od 2016r. posiada również spółkę zależną w Malezji – powiedział Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to grupa instytucji finansowych oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Misją PFR jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego.

Grupa WB to obecnie jeden z największych polskich koncernów sektora obronnego, oferujący zaawansowane technologicznie rozwiązania na rynek wojskowy i cywilny. Spółki Grupy WB specjalizują się w projektowaniu i produkcji nowatorskich systemów dowodzenia i kierowania ogniem, systemów bezzałogowych, automatyki przemysłowej oraz radiołączności i transmisji danych.

Bądź na bieżąco z DZP