Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Projekt budowy spalarni w Olsztynie – umowa PPP może zostać zawarta

04.09.2019

Kancelaria DZP doradzała spółce Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o. (spółka celowa utworzona przez Meridiam Eastern Europe Investments SAS z siedzibą w Paryżu, Francja oraz Urbaser S.A. z siedzibą w Madrycie, Hiszpania) przy postępowaniu dotyczącym jednej z największych inwestycji w historii Olsztyna.

Nasi eksperci reprezentowali Klienta w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty na wybudowanie nowej elektrociepłowni w Olsztynie w formule PPP, wykorzystującej m.in. paliwo alternatywne z odpadów (RDF). 12 sierpnia Krajowa Izba Odwoławcza, po rozpoznaniu sprawy na 4 terminach rozpraw, oddaliła w całości odwołanie od wyniku postępowania wniesione przez konkurenta Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o.. Dzięki wygranej w KIO, Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o. będzie mogła zawrzeć umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Jest to jedna z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych dla mieszkańców Olsztyna. Umowa obejmie 25 lat eksploatacji, a instalacja będzie także funkcjonować jako spalarnia odpadów komunalnych z terenu województwa warmińsko - mazurskiego. Dodatkowo, dzięki instalacji, system ciepłowniczy Olsztyna uzyska status efektywnego energetycznie.

Prawnikami zaangażowanymi w projekt byli: Katarzyna Kuźma (Partner), Tomasz Michalczyk (Senior Associate) oraz Michał Wojciechowski (Senior Associate) z Zespołu Zamówień Publicznych DZP.

Bądź na bieżąco z DZP