W jakim zakresie może pomóc partner prawny?

Projekt PPP dot. Budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia

Projekt PPP dot. Budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia

15.11.2019

Konsorcjum w składzie Domański Zakrzewski Palinka, Ernst & Young oraz WYG International, na podstawie zawartej dzisiaj umowy, będzie świadczyło na rzecz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Zarządu Morskiego Portu Gdynia kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne w celu doprowadzenia do wyboru partnera prywatnego dla realizacji projektu pn. „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”.

Doradztwo Konsorcjum będzie dotyczyło m.in. przygotowania struktury projektu (w tym analizę możliwości wykorzystania środków unijnych), a następnie wsparcia przy wyborze partnera prywatnego i zawarcia umowy PPP. Wartość nakładów inwestycyjnych projektu przekracza 3 mld PLN.

Budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni jest uwzględniona w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) jako strategiczny projekt rządowy. Projekt jest również uwzględniony na liście kluczowych projektów infrastruktury Korytarza TEN-T Bałtyk-Adriatyk w węźle transportowym Gdynia (umożliwiając tym samym jego realizację ze wsparciem funduszy UE). Przedsięwzięcie zakłada budowę nowej głębokowodnej infrastruktury portowej (która umożliwi obsługę największych statków oceanicznych), w tym m.in. terminala kontenerowego, terminala uniwersalnego, oraz potencjalnie terminali paliwowych.

Z ramienia kancelarii DZP projekt będzie realizowany przez interdyscyplinarny zespół prowadzony przez Marcina Krakowiaka, Partnera i Szefa Praktyki Infrastruktury i Energetyki, specjalizującego się m.in. w doradztwie w zakresie PPP, Tomasza Darowskiego, Partnera oraz Michała Przychodę, Senior Associate, ekspertów w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych w modelu PPP.

Bądź na bieżąco z DZP