Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Strategiczne przejęcie na rynku produkcji płyt plastikowych

29.01.2018

Autorzy:
Robert Niczyporuk
Magdalena Skowrońska
Grzegorz Sprawka
Alfio Mancani
Maciej Zajda
Andrzej Dunikowski

DZP doradzało włoskiej spółce Karton SpA, europejskiemu liderowi produkcji płyt plastikowych i kartonowych, przy przejęciu większościowego pakietu akcji Gekoplast S.A., wiodącego polskiego producenta płyt polipropylenowych.
Transakcja została przeprowadzona w formie wezwania publicznego na notowane na GPW akcje spółki Gekoplast ogłoszonego przez Sacellum sp. z o.o - „spółkę-córkę” firmy Karton.

Transakcja ta stwarza Karton SpA nowe możliwości rozwoju i uzyskanie efektu synergii wynikające z możliwości wymiany technologicznej, a także poszerzenia rynków zbytu.

Doradztwo DZP obejmowało m.in. przygotowanie dokumentacji dot. wezwania publicznego, negocjowanie i przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz czynności korporacyjne, w tym stworzenie struktury transakcji. Nasze doradztwo dotyczyło również aspektów podatkowych transakcji.

Z ramienia DZP, w aspektach prawnych przy projekcie doradzali: Magdalena Skowrońska i Maciej Zajda z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych, a także Robert Niczyporuk, Adam Pawlisz i Andrzej Dunikowski z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć oraz Alfio Mancani z DZP Italian Desk. W aspektach podatkowych przy transakcji doradzał Grzegorz Sprawka z Praktyki Podatkowej.

Bądź na bieżąco z DZP