Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Baltic Pipe: Generalny wykonawca gazociągu wybrany

04.05.2020

DZP doradza spółce Gaz-System przy strategicznym projekcie infrastrukturalnym Baltic Pipe, którego celem jest stworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Gazociąg Baltic Pipe połączy Polskę z Danią oraz z Norwegią, a realizacja tego projektu znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski, uniezależniając nasz kraj od dostaw gazu rosyjskiego.

30 kwietnia 2020 r. spółka OGP Gaz-System S.A. podpisała z firmą SAIPEM LIMITED umowę na wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z ułożeniem gazociągu międzysystemowego Baltic Pipe na dnie Morza Bałtyckiego oraz wykonanie połączeń podmorskiej części tej inwestycji z jej odcinkami lądowymi na terenie Polski i Danii. Część podmorska gazociągu będzie zlokalizowana w obszarach morskich należących do Polski, Danii i Szwecji. Do tej pory uzyskano wszelkie pozwolenia na realizację polskiego i duńskiego odcinka tej inwestycji, a w najbliższych miesiącach spodziewane jest uzyskanie wymaganych pozwoleń dla fragmentu gazociągu, który ma przebiegać przez obszar szwedzkiej wyłącznej strefy ekonomicznej.

W ramach doradztwa prawnego i podatkowego, kancelaria DZP kompleksowo wspierała Gaz-System przy przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru generalnego wykonawcy przy budowie podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe.

„Dzięki podpisaniu umowy z generalnym wykonawcą podmorskiej części Baltic Pipe zgodnie z zakładanym harmonogramem, rozpoczęcie prac związanych z realizacją tej strategicznej dla Polski inwestycji będzie możliwe już w drugiej połowie 2020 roku. Obok umowy na dostawę rur dla potrzeb budowy tego gazociągu zawartej z firmą EUROPIPE GmbH, kontrakt zawarty z SAIPEM  LIMITED ma kluczowe znaczenie dla terminowej realizacji tej inwestycji, której zakończenie  planowane jest jesienią 2022, tj. przed wygaśnięciem długoterminowej umowy dostawy gazu obowiązującej pomiędzy PGNiG S.A., a GAZPROM” –  komentuje Paweł Grzejszczak, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, odpowiedzialny w DZP za przygotowanie zarówno kontraktu z SAIPEM LIMITED, jak i EUROPIPE GmbH.

Podpisanie kontraktu z SAIPEM LIMITED nastąpiło w wyniku kilkuetapowej procedury zakupowej obejmującej negocjacje z kilku oferentami zainteresowanymi pełnieniem roli generalnego wykonawcy gazociągu. Przetarg trwał kilkanaście miesięcy, a DZP doradzało pod kątem prawnym na każdym z jego etapów, także w trakcie negocjacji z oferentami. „Baltic Pipe to bardzo skomplikowany projekt od strony zakupowej. Wymaga on bowiem precyzyjnej koordynacji kilku ściśle ze sobą powiązanych postępowań. Cieszymy się, że kluczowe postępowanie na wybór generalnego wykonawcy podmorskiej części Baltic Pipe zakończyło się właśnie podpisaniem umowy.” dodaje Katarzyna Kuźma, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, odpowiedzialna w DZP za doradztwo w kwestiach procedury zakupowej.

Z ramienia kancelarii DZP projekt realizuje interdyscyplinarny zespół prowadzony przez Pawła Grzejszczaka, Partnera z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, specjalizującego się w kwestiach energetycznych i kontraktowych, oraz przez Katarzynę Kuźmę, Partnera z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, specjalizującą się w kwestiach procedur zamówieniowych, a w skład zespołu projektowego wchodzi także Wojciech Hartung, Counsel oraz Weronika Jędrzejewska, Associate.

***

Więcej o projekcie Baltic Pipe:

„Projekt Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim.

Inwestycja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki duński i polski, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach. Równocześnie Baltic Pipe pozwoli na przesył gazu z Polski do Danii.

Projekt realizowany jest przez polskiego operatora gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM oraz operatora duńskiego systemu przesyłowego gazu Energinet”

https://www.baltic-pipe.eu/pl/

 

Kontakt:                                                                                                            

Agnieszka Pakuła, Business Development Manager, E: agnieszka.pakula@dzp.pl, T: +48 660 440 056

Bądź na bieżąco z DZP