Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Nie będzie odszkodowania od m.st. Warszawy za (re)prywatyzację Hotelu Polonia

09.10.2020

Praktyka Nieruchomości DZP z sukcesem reprezentowała m.st. Warszawa w sporze wytoczonym przez Strabag SE o zapłatę odszkodowania wynoszącego ok. 27 mln EURO z tytułu rzekomych naruszeń, do jakich miało dojść przy zawarciu i wykonywaniu przez m.st. Warszawę umowy prywatyzacyjnej spółki Hotele Warszawskie Syrena sp. z o.o. w związku z roszczeniami reprywatyzacyjnymi (dekretowymi) dawnych właścicieli zgłaszanymi do nieruchomości Hotelu Polonia przy Al. Jerozolimskich w Warszawie.

Powództwo Strabag SE zostało oddalone w całości w obu instancjach, zaś prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie (VII AGa 49/19) nie stał się przedmiotem kontroli kasacyjnej Sądu Najwyższego. Sprawa była wielowątkowa i skomplikowana, zaś rozpoznające ją Sądy w całości podzieliły argumentację m.st. Warszawy dotyczącą braku podstaw do zasądzenia odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu wskazywanego przez Strabag SE. Jednocześnie potwierdzone zostało, że działania m.st. Warszawy podejmowane w związku z prywatyzacją Hotelu Polonia były – w kwestionowanym przez Strabag SE zakresie (dotyczącym rzekomego wpływu roszczeń dekretowych na zawarcie oraz wykonanie umowy prywatyzacyjnej) – prawidłowe i nie skutkowały szkodami tej spółki, których naprawienia Strabag SE dochodziła od m.st. Warszawy.

Sprawę w imieniu DZP prowadzili Lech Żyżylewski i Piotr Gołaszewski z naszej Praktyki Nieruchomości, specjalizujący się m.in. w skomplikowanych i nietypowych sporach (sądowych) dotyczących nieruchomości, a także w problematyce reprywatyzacyjnej.

Bądź na bieżąco z DZP