Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Krakowski Szybki Tramwaj (etap IV) – wykonawca projektu PPP wybrany

07.12.2020

24 listopada 2020 roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłosił, że konsorcjum w składzie PPP Solutions Polska sp. z o.o. oraz GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. zostało wybrane wykonawcą przedsięwzięcia obejmującego zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację ostatniego etapu budowy nowej linii tramwajowej pn. "Krakowski Szybki Tramwaj (etap IV)".

Inwestycja obejmuje wybudowanie nowego, 4,5-kilometrowego odcinka linii tramwajowej (9 km toru) w Krakowie od skrzyżowania al. Jana Pawła II / ul. J. Meissnera do Mistrzejowic, w tym tunelu pod Rondem Polsadu o długości ok. 850 m. Według harmonogramu budowa linii tramwajowej będzie realizowana w latach 2022-2024. Następnie, partner prywatny będzie eksploatował linię przez 20 lat, tj. do 2044 r. Inwestycja realizowana jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w modelu opłaty za dostępność. Zgodnie z najkorzystniejszą ofertą, wartość nakładów inwestycyjnych to ponad 650 mln złotych, a całość przedsięwzięcia opiewa na ok. 1,125 mld złotych.

Spośród firm dopuszczonych przez Zamawiającego do dialogu konkurencyjnego, wszystkie trzy złożyły oferty, oprócz spółek z grupy Gülermak, były to także Mota-Engil Central Europe PPP Road sp. z o.o. oraz Vardun sp. z o.o. (grupa Comsa).

O wyjątkowości przedsięwzięcia „Krakowski Szybki Tramwaj (etap IV)” świadczy fakt, iż jest jednym z kilku wybranych przez rząd projektów pilotażowych PPP (z różnych branż). W oparciu o doświadczenia zdobyte podczas jego realizacji, będą powstawały wytyczne dla innych miast zawierające informacje m.in. o tym jak pozyskiwać finansowanie w modelu PPP na inwestycje infrastrukturalne, co jest szczególnie ważne w kontekście zbliżającego się zakończenia finansowania takich projektów przez UE w kolejnych perspektywach budżetowych.

Konsorcjum w składzie DZP, Mott MacDonald i Crido Taxand od czerwca 2017 roku ma przyjemność świadczyć kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne przy tym pionierskim projekcie na rzecz Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Projekt wspiera także Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zarówno przez finansowanie doradztwa konsorcjum doradców, ale także przez bieżące wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony ministerialnego Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. W toku dotychczasowych prac, konsorcjum doradców wspierało Zamawiającego na każdym etapie projektu m.in. od przygotowania struktury projektu, przez przygotowanie niezbędnej dokumentacji przetargowej, w tym umowy o PPP, PFU oraz instrukcji sporządzenia modelu finansowego, a także w toku postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, po ocenę ofert wykonawców.

Z ramienia kancelarii DZP projekt realizuje interdyscyplinarny zespół prowadzony przez Marcina Krakowiaka, Partnera i Szefa Praktyki Infrastruktury i Energetyki oraz Michała Przychodę, Senior Associate, eksperta w zakresie projektów PPP, wspieranych przez Tomasza Darowskiego, Partnera, eksperta od projektów infrastrukturalnych oraz Michała Wojciechowskiego, Senior Associate, eksperta od zamówień publicznych.

Bądź na bieżąco z DZP