Czy Twój prawnik jest Twoim partnerem w biznesie?

PLL LOT, przy wsparciu DZP, uzyskały zgodę KE na pomoc publiczną w wysokości 2,9 miliarda PLN

PLL LOT, przy wsparciu DZP, uzyskały zgodę KE na pomoc publiczną w wysokości 2,9 miliarda PLN

23.12.2020

Autorzy:
Anna Glapa
Marcin Krakowiak
Magdalena Skowrońska
Dr Tomasz Zielenkiewicz
Aneta Włoszek
Joanna Fasula
Katarzyna Biarda

Kancelaria DZP doradzała Polskim Liniom Lotniczym LOT S.A. przy uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej pomoc publiczną w wysokości 2,9 miliarda PLN oraz przy dokumentacji dotyczącej dokapitalizowania Spółki i pozyskania finansowania dłużnego określonego w ww. decyzji. KE uznała pomoc ukierunkowaną na łagodzenie negatywnych skutków wystąpienia pandemii COVID-19 za zgodną z unijnymi zasadami.

W wyniku intensywnych, wielotygodniowych rozmów, udzielenie pomocy publicznej PLL LOT zostało zaakceptowane przez KE 22 grudnia 2020 r. W najbliższym czasie PLL LOT zostanie dokapitalizowany przez Skarb Państwa kwotą ok 1,1 miliarda PLN, zaś PFR SA udzieli jej pożyczki w kwocie 1,8 miliarda PLN.

Dzisiejsza decyzja KE jest niezwykle istotna dla naszego klienta. W dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 sektor transportu lotniczego został szczególnie dotknięty, zwłaszcza poprzez wprowadzane przez państwa ograniczenia i zakazy. Wagę problemu dostrzegła KE, która wprowadziła specjalne kryteria udzielania pomocy publicznej ukierunkowanej na łagodzenie skutków pandemii COVID-19. Dzięki tym nowym, tymczasowym regulacjom PLL LOT mógł aplikować o publiczne wsparcie finansowe i uzyskać pozytywną decyzję KE – mówi Anna Glapa, Partner z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

Doradztwo DZP było prowadzone zarówno na etapie przygotowania dokumentacji składanej do Ministerstwa Aktywów Państwowych, jak również wniosku prenotyfikacyjnego i notyfikacyjnego na etapie postępowania przed Komisją Europejską, procesu dokapitalizowania Spółki oraz uzgodnienia dokumentacji finansowania dłużnego od PFR S.A.

Z ramienia kancelarii projekt realizował multidyscyplinarny zespół prowadzony przez Partnerów DZP: Annę Glapę i Marcina Krakowiaka, wspieranych w szczególności przez Magdalenę Skowrońską, Partner i Marka Świątkowskiego, Partnera, oraz następujących ekspertów: Katarzynę Biardę, Joannę Fasulę, Anetę Włoszek i Tomasza Zielenkiewicza.

Bądź na bieżąco z DZP