Aneta Włoszek

Senior Associate

+48 22 557 94 34     Aneta.Wloszek@dzp.pl
  • Specjalista w zakresie funduszy unijnych i pomocy publicznej. 
  • Doradca dla przedsiębiorców w zakresie pomocy publicznej, o różnym przeznaczeniu, w tym pomocy regionalnej, na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw, badania, rozwój i innowacje, w szczególności w ramach wyłączeń blokowych.
  • Doradca przy projektach infrastrukturalnych z różnych sektorów w kontekście wsparcia ich realizacji ze środków publicznych.
  • Bierze udział w postępowaniach dotyczących korekt finansowych nakładanych w związku z nieprawidłowościami przy realizacji projektów finansowych z funduszy unijnych.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Tauron Polska Energia S.A. tworzy dwa fundusze CVC

DZP doradza | 13.06.2018

13 czerwca Tauron podpisał dwie umowy inwestycyjne, kreujące fundusze inwestycyjne typu corporate venture capital. Nasza kancelaria była doradcą prawnym w tym projekcie.

cały tekst