Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradzało Getin Holding w sprzedaży Idea Bank na Białorusi

02.03.2021

Autorzy:
Andrzej Foltyn
Piotr Jackowski

Getin Holding wraz ze swoją spółką zależną Getin International w likwidacji zawarł warunkową umowę sprzedaży 99,999% akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku na Białorusi na rzecz ZAO Minsk Transit Bank.

Przeniesienie własności akcji Idea Bank Białoruś nastąpi po spełnieniu warunków wymienionych w warunkowej umowie sprzedaży, zgodnie z prawem Republiki Białoruś na podstawie umów sprzedaży akcji. Oczekuje się, że ich zawarcie nastąpi nie później niż do dnia 2 kwietnia 2021 r.

Z ramienia DZP klientowi doradzają prawnicy z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji FinansowychAndrzej Foltyn, Partner i szef Praktyki oraz Piotr Jackowski, Senior Associate, którzy byli zaangażowani w doradztwo przy przygotowaniu i wynegocjowaniu dokumentacji transakcyjnej.

Idea Bank Białoruś prowadzi działalność w segmencie biznesu detalicznego i koncentruje swoją działalność na oferowaniu produktów i usług dla osób fizycznych. Podstawowymi produktami banku są kredyty gotówkowe, karty kredytowe, depozyty, rachunki bieżące oraz karty debetowe. Na dzień 30 września 2020 r. suma bilansowa Idea Bank Białoruś wynosiła 727,93 mln zł, natomiast suma kapitałów własnych 130,29 mln zł.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach świadcząc usługi w branżach: bankowości, leasingu, pośrednictwa finansowego, doradztwa księgowego, finansowania publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrotu i zarządzania wierzytelnościami oraz faktoringu. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Więcej o wcześniejszych transakcjach w Grupie Getin Holding, w których zaangażowani byli nasi prawnicy:

https://www.dzp.pl/dzp-doradza/228-dzp-doradzalo-w-transakcji-sprzedazy-banku-na-ukrainie

https://www.dzp.pl/dzp-doradza/225-dzp-doradzalo-getin-holding-w-transakcji-sprzedazy-carcade-rosja

Bądź na bieżąco z DZP