Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Polregio, przy wsparciu DZP, uzyskało pozytywną decyzję KE w sprawie pomocy publicznej na restrukturyzację spółki w wysokości ponad 6 mld PLN

20.04.2021

Kancelaria DZP doradzała spółce Polregio sp. z o. o. przy uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej pomoc publiczną w wysokości ponad 6 miliardów złotych. 20 kwietnia 2021 roku KE, po przeprowadzeniu kompleksowego i wieloaspektowego postępowania, definitywnie zaakceptowała udzielenie kierowanej przez Prezesa Artura Martyniuka spółce Polregio pomocy publicznej.  

Decyzja ta kończy formalne postępowanie w sprawie pomocy na restrukturyzację wobec wiodącego regionalnego przewoźnika kolejowego w Polsce. Procedura prowadzona przez Komisję, trwająca od 2015 roku, objęła środki otrzymane przez spółkę we wrześniu 2015 roku od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielone jako pomoc na restrukturyzację w wysokości ponad 770 mln PLN, a także inne środki pomocy publicznej przyznane spółce przed 2015 rokiem w kontekście ogólnej restrukturyzacji w wysokości ponad 5,4 miliardów złotych.

DZP doradzało spółce Polregio na każdym etapie tego wieloletniego procesu: zarówno podczas analiz poprzedzających udzielenie pomocy, jak i na etapie przygotowania dokumentacji notyfikacyjnej, a także zapewniło kompleksowe doradztwo w całym okresie prowadzenia postępowania przez Komisję Europejską i przedstawiania jej szeregu wyjaśnień, również w kontekście całości rozwoju sektora kolejowego w Polsce.

Z ramienia kancelarii projekt realizował zespół prowadzony przez Partnerów DZP: Annę Glapę i Marcina Krakowiaka, wspieranych przez ekspertów: Anetę Włoszek i Tomasza Zielenkiewicza.

Bądź na bieżąco z DZP