Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP pomaga klientowi w odzyskaniu wierzytelności względem zniesionej gminy w precedensowym postępowaniu sądowym

09.06.2021

Prawnicy z Praktyki Postępowań Spornych reprezentowali spółkę M.W. Trade S.A. w precedensowym sporze ze Skarbem Państwa – Wojewodą Zachodniopomorskim, dotyczącym uznania wierzytelności klienta względem gminy Ostrowice.

1 stycznia 2019 r. doszło do zniesienia gminy Ostrowice na podstawie przepisów specjalnie wydanej w tym celu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim. Odpowiedzialność za zobowiązania gminy przejął z mocy prawa Skarb Państwa. Ustawa przewidywała szczególny tryb dochodzenia od Skarbu Państwa wierzytelności względem zniesionej gminy, m.in. obligowała wierzycieli do zgłaszania Wojewodzie Zachodniopomorskiemu wierzytelności w przewidzianym ustawą terminie. Wojewoda prowadził weryfikację zgłoszeń, w efekcie której oświadczał, czy uznaje, czy odmawia uznania zgłoszonych wierzytelności.

Wojewoda odmówił uznania wierzytelności M.W. Trade, których łączna wartość przekraczała 35 milionów złotych. 28 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał wyrok nakazujący wojewodzie uznanie wszystkich dotąd nieuznanych wierzytelności klienta.

Doradztwo DZP obejmowało prowadzenie postępowania przed Sądem Okręgowym w Szczecinie zmierzającego do uzyskania sądowego uznania wierzytelności klienta oraz prowadzenie postępowania przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu z powództwa Wojewody o ustalenie nieistnienia wierzytelności klienta.

Prawnicy DZP podejmowali także działania w postępowaniu karnym (przygotowawczym), prowadzonym na skutek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Po przedstawieniu argumentacji spółki prokurator umorzył postępowanie, z uwagi na to, że czyn przypisywany jej przedstawicielom przez Wojewodę nie stanowi przestępstwa.

Z ramienia DZP klientowi doradzali prawnicy z Praktyki Postępowań Spornych:

  • Paweł Lewandowski, Partner Współzarządzający Praktyką, który prowadził postępowania zmierzające do uzyskania sądowego uznania wierzytelności klienta,
  • Maciej Orkusz, Senior Associate, we współpracy z Joanną Sobolewską, Associate, prowadzili sprawę o uznanie wierzytelności przed Sądem Okręgowym w Szczecinie,
  • Rafał Karbowniczek, Senior Associate, podejmował na zlecenie klienta działania w postępowaniu karnym (przygotowawczym), prowadzonym na skutek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Bądź na bieżąco z DZP