Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradcą DNB Bank Polska przy sprzedaży portfela wierzytelności

06.04.2022

Kancelaria DZP doradzała DNB Bank Polska S.A. przy zawarciu umów ramowych sprzedaży na rzecz Santander Bank Polska S.A. portfela obligacji wyemitowanych przez jednostki sektora publicznego oraz kredytów udzielonych tym podmiotom, o łącznej wartości ponad 1,5 mld zł.

Zawarcie tych umów związane jest z planowanym wygaszeniem przez DNB Bank Polska działalności w Polsce w tej części sektora bankowego. Proces sprzedaży dokonywać się będzie poprzez zbywanie wierzytelności wchodzących w skład portfela, a planowana data jego zakończenia to 30 września 2022 roku. Zawarcie umów ramowych poprzedzone było procesem due dilligence portfela, przeprowadzonym przez kancelarię DZP.

Ze strony DZP transakcję prowadzili eksperci z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych, w tym z zespołu Finansowania Infrastruktury i Emisji Długu: Martyna Komorniczak, Associate oraz Tomasz Kalicki, Senior Associate, przy wsparciu Anny Kuczewskiej, Senior Associate, Joanny Sępkowskiej, Associate oraz Anny Sienkiewicz, Associate. Nadzór nad pracami zespołu pełnili Partnerzy – Rafał Grochowski oraz Magdalena Skowrońska.

Bądź na bieżąco z DZP