Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Wsparcie DZP dla strategicznej budowy rurociągu Brody-Adamowo

06.03.2013

6 marca 2013 roku Komisja Europejska zaakceptowała planowaną pomoc publiczną realizację projektu budowy rurociągu Brody-Adamowo. Beneficjentem pomocy będzie spółka Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe "Sarmatia" Sp. z o.o., która otrzyma dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ok. 545 mln PLN.

Projekt dotyczy wybudowania połączenia rurociągowego służącego do przesyłu ropy naftowej pomiędzy bazą zbiornikową w miejscowości Brody i bazą magazynową w miejscowości Adamowo, które prowadzi dalej do Płocka, gdzie rozgałęzia się w kierunku północnym w stronę Gdańska i morza Bałtyckiego oraz na zachód w stronę Schwedt w Niemczech. Budowa rurociągu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej do Polski, dzięki zwiększeniu liczby kierunków, z których jest sprowadzana.

W ramach projektu eksperci Praktyki Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP – Marcin Krakowiak, Aleksandra Auleytner, Anna Glapa, Irena Filipowicz - świadczyli kompleksowe usługi doradztwa prawnego w postępowaniu notyfikacyjnym w sprawie planowanej pomocy publicznej. Doradztwo było prowadzone zarówno na etapie przygotowania wniosku prenotyfikacyjnego, postępowania o wydanie opinii przez Prezesa UOKiK, jak i na etapie postępowania notyfikacyjnego przed Komisją Europejską.

Bądź na bieżąco z DZP