Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP wygrywa dla Powiatu Słubickiego głośny spór nieruchomościowy o terminal w Świecku

12.02.2015

Podwójny sukces DZP przyniosło doradztwo dla Powiatu Słubickiego w głośnym sporze o terminal w Świecku (dawny Terminal Towarowych Odpraw Celnych), który Powiat nabył od Skarbu Państwa.

Najpierw Sąd Najwyższy dwoma postanowieniami z 25 września 2014 r. (sygn. II CSK 721/13 oraz II CSK 722/13) i w ślad za nim Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. dwoma postanowieniami z 23 grudnia 2014 r. (sygn. V Ca 569/14 i V Ca 570/14) prawomocnie potwierdziły przysługiwanie Powiatowi Słubickiemu prawa własności terminala w Świecku.

Następnie Naczelny Sąd Administracyjny (po uprzednim uchyleniu wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.) dwoma wyrokami z 11 lutego 2015 r. (sygn. I OSK 2791/14 oraz I OSK 2792/14) prawomocnie oddalił skargi Wojewody Lubuskiego na uchwały organów Powiatu Słubickiego dotyczące gospodarowania nieruchomościami terminala w Świecku.

Historia sporu o terminal w Świecku sięga drugiej połowy 2011 roku i obejmuje szereg powiązanych ze sobą postępowań cywilnych i administracyjnych (nadzorczych), w których występowały skomplikowane, a nierzadko precedensowe zagadnienia z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi (czyli problemy prawne ze styku prawa cywilnego i administracyjnego, w których Praktyka Nieruchomości DZP jest szczególnie wyspecjalizowana).

Powiatowi Słubickiemu z ramienia DZP doradzali Lech Żyżylewski, Partner, Grzegorz Domański, Partner i Piotr Gołaszewski, Associate.

Bądź na bieżąco z DZP