Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Śniadanie "Udział w przetargach a prawo karne – najbliższa perspektywa prawna"

09.04.2019

Autorzy:

Dr Hanna Gajewska-Kraczkowska
Rafał Karbowniczek
Dr Anna Partyka-Opiela
Michał Wojciechowski

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka
Life Sciences
Postępowania Sporne

Zapraszamy do udziału w drugim z cyklu spotkań poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Najbliższe spotkanie będzie dotyczyć planowanych zmian w ustawie PZP, kodeksie karnym oraz ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Tematy, które zostaną poruszone to m.in.:

  • Przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stan obecny vs. nadchodzące zmiany prawne w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Planowane zmiany w art. 305 k.k.
  • Planowane zmiany w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
  • Systemy compliance jako wyznacznik staranności wykonawcy.

Cały cykl spotkań będzie natomiast poświęcony następującym zagadnieniom: 

  1. Zamówienia publiczne versus niewypłacalność. Jak wygrać przetarg publiczny  i wykonać umowę, gdy partner biznesowy stoi na krawędzi bankructwa?  – 14 marca 2019 r.
  2. Udział w przetargach a prawo karne – najbliższa perspektywa prawna – 9 kwietnia 2019 r.
  3. Razem czy osobno, czyli o naruszeniach prawa konkurencji w zamówieniach publicznych i ich skutkach wkrótce będziemy informować o terminie spotkania
  4. Czy istnieje idealna umowa konsorcjum i podwykonawcza?wkrótce będziemy informować o terminie spotkania

W ramach całego cyklu spotkań będziemy odnosić się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz najnowszego orzecznictwa polskiego i europejskiego, jak również do naszej codziennej praktyki dot. poruszanych zagadnień. Omówione zostaną także rozwiązania proponowane w projekcie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych i ich skutki biznesowe.

Termin pierwszego spotkania: 9 kwietnia 2019 r. godz. 9:00 - 12:00
Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 21 piętro
Koszt: uczestnictwo bezpłatne, liczba miejsc ograniczona
RSVP: do 8 kwietnia, E: malgorzata.czubacka@dzp.pl

Szczegółowy program znajdą Państwo w załączonym pliku.

Bądź na bieżąco z DZP