Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Gdynia

14.09.2017

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung
Tomasz Michalczyk

14 września w hotelu Courtyard Gdynia Waterfront przy ul. Jerzego Waszyngtona 19 w Gdyni odbędzie seminarium pt. "Prawo zamówień publicznych - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt". Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i Tomasz Michalczyk.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C-387/14 Esaprojekt wywołuje zrozumiałe emocje wśród uczestników rynku zamówień publicznych. Choć wydany jeszcze pod rządami tzw. starych dyrektyw, niewątpliwie - przynajmniej częściowo - znajdzie zastosowanie również w obecnie obowiązującym stanie prawnym. W niektórych obszarach zdaje się on być postrzegany jako radykalnie zmieniający nasze dotychczasowe rozumienie instytucji takich jak uzupełnienie dokumentów lub doświadczenia uzyskane w ramach konsorcjum.

Rodzi się w związku z tym z jednej strony pytanie o skutki tego wyroku na ocenę prawidłowości przeprowadzanych w naszym kraju postępowań pod rządami "starych" przepisów, w tym na ewentualne postępowania dotyczące korekt finansowych, a z drugiej oczywiście o to, czy i jeśli tak, to w jakim zakresie, wyrok w sprawie Esaprojekt, wpływa na dzisiejsze przepisy i praktykę stosowania ustawy. Te wszystkie zagadnienia będziemy omawiali w trakcie naszego seminarium.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 10:30-13:00. Rejestrację rozpoczynamy o godzinie 10:00.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Odpowiedzi na zaproszenie prosimy kierować do 10 września drogą mailową na adres emilia.zakrzewska-koszel@dzp.pl lub telefoniczną +48 22 557 76 45.

Bądź na bieżąco z DZP