Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

WEBINARIUM: Restrukturyzacja i prawo jako narzędzia utrzymania płynności finansowej

07.04.2020

Autorzy:

Anna Glapa
Paweł Lewandowski

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka
Postępowania Sporne

Specjalizacje:

Pomoc publiczna i fundusze unijne
Sprawy sądowe i sądowo-administracyjne

Zapraszamy we wtorek, 7 kwietnia, o godz. 10.00, na spotkanie online skierowane do właścicieli i członków zarządu, którzy chcą w optymalny sposób przeciwdziałać skutkom obecnego kryzysu.

Rejestracja na webinarium jest możliwa pod linkiem.

Podczas webinarium organizowanego wspólnie z Business Centre Club eksperci Navigator Group - Rafał Tuzimek oraz DZP - Paweł Lewandowski z Praktyki Postępowań Spornych i Anna Glapa z Zespołu Pomocy Publicznej poruszą poniższe kwestie:

Kwestie regulacyjne

 • Jakie środki wsparcia dla przedsiębiorców są dostępne / lub jakie planuje się wprowadzić w związku z pandemią koronawirusa?
 • Płatności ZUS – jakie instrumenty pomocowe będą dostępne i dla kogo?
 • Wsparcie płynności przedsiębiorstw w dobie kryzysu – czy jest przewidywane, w jakiej formie i na jakich warunkach?
 • Zmiany w obszarze podatkowym – czy i jakie są planowane i czy będą stanowiły pomoc publiczną?
 • Czy i na jakich warunkach możliwe jest/będzie uzyskanie ulgi w zakresie podatku od nieruchomości?
 • Czy wsparcie uzależnione jest od branży, w której prowadzi się działalność gospodarczą?
 • Jakie są konsekwencje tego, że określone wsparcie stanowi pomoc de minimis?
 • Pytanie do otwartej dyskusji: czy planowane wsparcie dla przedsiębiorców w Polsce jest wystarczające? – aktualne rozwiązania a oczekiwania rynku?

Siła wyższa w relacji z odbiorcami i dostawcami 

 • Czy pandemia koronawirusa jest przypadkiem siły wyższej? 
 • Czy wystąpienie siły wyższej upoważnia mnie do niewykonania umowy? 
 • A czy jest podstawą do zmiany warunków wykonania umowy?
 • Czy siła wyższa wpływa na skuteczność sankcji za niewykonanie umowy (odsetki, kara umowna)?
 • Czym jest nadzwyczajna zmiana stosunków i jakie stwarza uprawienia dla przedsiębiorcy?
 • Na czym polega obowiązek profesjonalnej staranności w relacjach z kontrahentem – i czy powinien on wpływać na strategię mojego postępowania w czasie kryzysu? 
 • Jakie działania powinnam/powinienem podjąć, aby zabezpieczyć się dowodowo na wypadek sporów w przyszłości?
 • Czy obecne ograniczenie działalności orzeczniczej sądów pozbawia przedsiębiorcę możliwości ochrony jego praw przed sądem?

Praktyczne aspekty restrukturyzacji operacyjnej i finansowej

 • Jak rozpoznać pierwsze symptomy utraty płynności? 

 • Jak wykorzystać szansę, jaką daję restrukturyzacja przedsiębiorstwa? 

 • Czy i kiedy restrukturyzacja może pomóc w ochronie interesów zarządu?

 • Jak przeprowadzić analizę zapotrzebowania na kapitał zewnętrzny?

 • Gdzie mogę szukać rezerw finansowych w spółce?

 • Jak zabezpieczyć spółkę przed wierzycielami?

 • Jak przygotować się do negocjacji z wierzycielami? Na co zwrócić szczególną uwagę?

 • Jak zorganizować poszukiwanie ewentualnego inwestora?

 • Jak zapewnić skuteczne wdrożenie planu restrukturyzacyjnego?

 

Bądź na bieżąco z DZP