Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Czwartki z zamówieniami: Przygotowanie (nowego) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / najważniejsze zmiany w toku postępowania

17.09.2020

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung
Tomasz Michalczyk
Michał Wojciechowski
Weronika Jędrzejewska

17 września o godzinie 10.00 zapraszamy na drugie webinarium z cyklu „Czwartki z zamówieniami”. Webinarium dotyczące przygotowania (nowego) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz najważniejszych zmian w toku postępowania poprowadzą eksperci z zespołu zamówień publicznych DZP: Tomasz Michalczyk oraz Weronika Jędrzejewska.

Od dnia wejścia w życie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych była ona 63 razy nowelizowana. Zadaniem nowego PZP było ujednolicenie przepisów, a także dalsze dostosowywanie ustawy do praktyki. Podczas webinarium nasi eksperci opowiedzą o tym, jakie zmiany w zakresie obowiązków i uprawnień w toku przygotowywania i przeprowadzania postępowania będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. i jak je skutecznie wdrożyć.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, której przepisy zaczną obowiązywać z początkiem 2021 roku nie tyko porządkuje, ale też istotnie zmienia proces przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podczas webinarium przekażemy skondensowaną wiedzę na temat zmian i nowych regulacji obejmujących m.in.:

 • obowiązki zamawiającego na etapie przygotowania postępowania – jakie są nowe wymagania, czego wykonawcy mogą się spodziewać;
 • konsultacje rynkowe - czym jest ten „nowy” instrument i jak z niego korzystać, jakie są konsekwencje przeprowadzania rozmów z wykonawcami przed wszczęciem postępowania;
 • udział wykonawcy w postępowaniu przed złożeniem oferty – zmiany
  w zakresie zadawania pytań do SWZ, pełna elektronizacja zamówień publicznych i związane z nią problemy praktyczne;
 • przygotowywanie oferty – zmiany w procesie badania ofert, na co zwrócić uwagę.

Data: 17 września 2020 r., godz. 10.00 – 12.00 CET
Rejestracja
: do 2 września pod linkiem: https://zoom.us/webinar/register/WN_2oZeeyt1R1CIijZ865nkKA

Zachęcamy do zadawania pytań dot. tematyki webinarium. Prosimy o przesłanie pytań przez formularz rejestracyjny Zoom lub na adres: agnieszka.pakula@dzp.pl

W trakcie webinarium będzie również możliwość zadawania pytań za pomocą czatu.

Webinarium odbędzie się w aplikacji do wideokonferencji „Zoom”, kompatybilnej z większością popularnych przeglądarek internetowych. 
Udział w webinarium jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

O cyklu: „Czwartki z zamówieniami”

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie już 1 stycznia 2021 r.

Żeby lepiej wykorzystać czas, który pozostał na przygotowanie się do nowej rzeczywistości prawnej, zapraszamy Państwa do udziału w cyklu webinariów pt. „Czwartki z zamówieniami” poświęconych najważniejszym regulacjom prawnym zawartym w nowej ustawie PZP.

Webinaria będą stanowiły platformę do dyskusji pomiędzy uczestnikami webinariów przy omawianiu konkretnych zagadnień. Cały cykl został podzielony na 6 części tematycznych (plan poniżej) i jest dedykowany zamawiającym i wykonawcom.

Każde ze spotkań zostanie zapoczątkowane zwięzłym i rzeczowym wprowadzeniem ze strony prawników DZP z zespołu zamówień publicznych, a następnie zaprosimy Państwa do dyskusji na temat interpretacji nowych przepisów.

Spotkania będą poświęcone następującym zagadnieniom: 

 • 3 września: Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Prowadzący: Tomasz Michalczyk, Michał Wojciechowski

 • 17 września: Przygotowanie (nowego) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / najważniejsze zmiany w toku postępowania REJESTRACJA

Prowadzący: Tomasz Michalczyk, Weronika Jędrzejewska

 • 1 października: Warunki udziału i przesłanki wykluczenia po nowemu / self-cleaning

Prowadzący: Katarzyna Kuźma, dr Wojciech Hartung

 • 15 października: „Odmieniona” umowa o zamówienie publiczne

Prowadzący: Tomasz Michalczyk, Michał Gajdek

 • 27 października: Zamówienia sektorowe

Prowadzący: Katarzyna Kuźma, dr Wojciech Hartung

 • 26 listopada: Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

Prowadzący: dr Wojciech Hartung, Michał Wojciechowski

Bądź na bieżąco z DZP