Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Czwartki z zamówieniami: Warunki udziału i przesłanki wykluczenia po nowemu / self-cleaning

01.10.2020

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung
Tomasz Michalczyk
Michał Wojciechowski
Weronika Jędrzejewska

1 października o godzinie 10.00 zapraszamy na trzecie webinarium z cyklu „Czwartki z zamówieniami”. Webinarium pt. „Warunki udziału i przesłanki wykluczenia po nowemu / self-cleaning” poprowadzą eksperci z zespołu zamówień publicznych DZP: Katarzyna Kuźma oraz Wojciech Hartung.

1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, której zadaniem było uporządkowanie przepisów, ale także ich dostosowanie do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb rynkowych. Podczas webinarium nasi eksperci opowiedzą o nowych regulacjach dotyczących kwalifikacji podmiotowej wykonawców.

Przepisy dotyczące kwalifikacji podmiotowej wykonawców budzą bardzo dużo kontrowersji, zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających, a jednocześnie są niewątpliwie kluczowe dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. Czy to się zmieni na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych?

Podczas webinarium odniesiemy się do najistotniejszych zagadnień dotyczących przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj.:

  • zastosowanie zasady proporcjonalności na etapie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy
  • omówienie wybranych przesłanek wykluczenia
  • self-cleaning po nowemu
  • zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu (konsorcja, podmioty trzecie)

Data: 1 października 2020 r., godz. 10.00 – 12.00 CET
Rejestracja
: do 30 września pod linkiem: https://zoom.us/webinar/register/WN_-Yk7gIcMSDawKnLRGTxsaA

Zachęcamy do zadawania pytań dot. tematyki webinarium. Prosimy o przesłanie pytań przez formularz rejestracyjny Zoom lub na adres: agnieszka.pakula@dzp.pl

W trakcie webinarium będzie również możliwość zadawania pytań za pomocą czatu.

Webinarium odbędzie się w aplikacji do wideokonferencji „Zoom”, kompatybilnej z większością popularnych przeglądarek internetowych. 
Udział w webinarium jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

O cyklu: „Czwartki z zamówieniami”

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie już 1 stycznia 2021 r.

Żeby lepiej wykorzystać czas, który pozostał na przygotowanie się do nowej rzeczywistości prawnej, zapraszamy Państwa do udziału w cyklu webinariów pt. „Czwartki z zamówieniami” poświęconych najważniejszym regulacjom prawnym zawartym w nowej ustawie PZP.

Webinaria będą stanowiły platformę do dyskusji pomiędzy uczestnikami webinariów przy omawianiu konkretnych zagadnień. Cały cykl został podzielony na 6 części tematycznych (plan poniżej) i jest dedykowany zamawiającym i wykonawcom.

Każde ze spotkań zostanie zapoczątkowane zwięzłym i rzeczowym wprowadzeniem ze strony prawników DZP z zespołu zamówień publicznych, a następnie zaprosimy Państwa do dyskusji na temat interpretacji nowych przepisów.

Spotkania będą poświęcone następującym zagadnieniom: 

  • 3 września: Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Prowadzący: Tomasz Michalczyk, Michał Wojciechowski

  • 17 września: Przygotowanie (nowego) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / najważniejsze zmiany w toku postępowania REJESTRACJA

Prowadzący: Tomasz Michalczyk, Weronika Jędrzejewska

  • 1 października: Warunki udziału i przesłanki wykluczenia po nowemu / self-cleaning

Prowadzący: Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung

  • 15 października: „Odmieniona” umowa o zamówienie publiczne

Prowadzący: Tomasz Michalczyk, Michał Gajdek

  • 27 października: Zamówienia sektorowe

Prowadzący: Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung

  • 26 listopada: Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

Prowadzący: Wojciech Hartung, Michał Wojciechowski

Bądź na bieżąco z DZP