Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Od dłuższego czasu obserwujemy wzmożone zainteresowanie organów ochrony konkurencji, w tym Prezesa UOKiK, działaniami prosprzedażowymi podmiotów z branży farmaceutycznej. Mimo, że temat jest niezwykle aktualny i elektryzujący, na rynku brakuje przestrzeni do merytorycznej dyskusji nad szkodliwością niektórych działań dla funkcjonowania skutecznej konkurencji w branży.

Organizowana przez DZP konferencja Prawo konkurencji w sektorze farmaceutycznym to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i dyskusji przedstawicieli organu antymonopolowego, branży farmaceutycznej oraz prawników, na temat roli prawa konkurencji w tym sektorze oraz największych zagrożeń dla konkurencji wynikających z aktywności działających w nim podmiotów. Udział w konferencji zapowiedzieli Tomasz Chróstny – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Paweł Chrupek – Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz przedstawiciele firm z branży farmaceutycznej.  

Podczas wydarzenia omówione zostaną takie zagadnienia jak:

  • zasadność ingerencji prawa konkurencji w sektor farmaceutyczny,
  • klasyczne i nieoczywiste praktyki ograniczające konkurencję na rynku farmaceutycznym,
  • franczyza na rynku aptecznym z perspektywy różnych regulatorów,
  • wpływ Dużej Nowelizacji Ustawy Refundacyjnej na dystrybucję produktów leczniczych.

Z ramienia DZP prelegentami będą eksperci z zakresu prawa konkurencji: Jarosław Łukawski, Partner, Szef zespołu; Justyna Radziewska, Senior Associate; Marta Balcerowska, Senior Associate; Natalia Komala, Associate i Jan Siesicki, Associate, oraz z zakresu prawa farmaceutycznego: Tomasz Kaczyński, Partner; Paulina Kumkowska, Senior Associate oraz Patrick Wodecki, Associate.

Data: 4 listopada, godz. 9:45 – 15:30
Miejsce: Centrum Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa
Rejestracja: do 3 listopada (do godz. 15:00)

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się w załączonym zaproszeniu.

Bądź na bieżąco z DZP