Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Zamówienia publiczne na rynku produktów leczniczych - czy wykonawca ma wpływ na kształtowanie dokumentacji postępowania?

11.06.2024

Autorzy:

Katarzyna Kuźma
Dr Mateusz Mądry
Marek Paluch
Tomasz Krzyżanowski

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka
Life Sciences

Specjalizacje:

Zamówienia publiczne
Ochrona zdrowia
Prawo farmaceutyczne

Hurtownie farmaceutyczne znaczącą część swojej sprzedaży prowadzą realizując zamówienia publiczne. Problemy, które często pojawiają się w procesie udzielania zamówień publicznych to m.in. dyskryminacyjny opis warunków udziału w postępowaniu bądź wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (np. wobec produktów leczniczych biopodobnych), ale też klauzule abuzywne czy inne niekorzystne dla przedsiębiorców zapisy związane z karami umownymi lub waloryzacją wynagrodzenia.

Zapraszamy przedstawicieli hurtowni farmaceutycznych na spotkanie, podczas którego eksperci z zespołu zamówień publicznych, Katarzyna Kuźma, Partner, Tomasz Krzyżanowski, Senior Associate oraz z Praktyki Life Sciences, Mateusz Mądry, Partner, Marek Paluch, Senior Associate, przedstawią możliwe strategie i działania zaradcze, a także pokażą, jak skutecznie egzekwować swoje prawa wobec zamawiających publicznych, takich jak szpitale.

Data: 11 czerwca (wtorek), godz. 9:30-12:30

Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 22 p.

Rejestracja: do 10 czerwca

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu zgłoszenia.

Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz agenda w załączonym pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP