Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Możliwość podjęcia przez pracownika każdej pracy (art. 26[1] k.p.) a interesy pracodawcy

14.06.2024

Autorzy:

Agata Mierzwa
Justyna Tyc-Brzosko
Katarzyna Zwierz-Wilkocka

Praktyka:

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Specjalizacje:

Prawo pracy

Polskie przepisy odnoszące się do podejmowania przez pracowników dodatkowego zatrudnienia funkcjonują w obecnej formule od ponad roku. Nowy art. 26(1) kodeksu pracy stanowi, że pracodawca nie może zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym, będącym podstawą świadczenia pracy, innym niż stosunek pracy. Oznacza to, że swoboda zatrudnienia dotyczy zarówno umów o pracę, jak i prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zmiana w kodeksie pracy w tym zakresie weszła w życie 26 kwietnia 2023 r. i stanowiła implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.

Sama kwestia swobody zatrudnienia i podejmowania pracy była jednak w Polsce utrwalona jeszcze przed wdrożeniem prawa unijnego, na podstawie realizacji konstytucyjnej wolności pracy (art. 65 ust. 1 Konstytucji RP) oraz zasady swobody zatrudnienia (art. 10 k.p.). Jednak polski ustawodawca, by uchronić się przed możliwymi zarzutami Komisji Europejskiej o niewłaściwą implementację dyrektywy, zdecydował się wprowadzić do kodeksu wprost wyrażony zakaz ingerencji pracodawcy w kwestię podejmowania innego, dodatkowego zatrudnienia przez swoich pracowników.

Istotnym zagadnienim, jakie wiąże się z tym tematem pozostaje jednak wpływ zakazu na interes pracodawcy oraz kwestia granicy i wyjątków od reguły określonej w art.26(1) k.p. Jak zatem prawidłowo przygotować procedurę konfliktu interesów i czy zakaz konkurencji zastrzeżony w regulaminie pracy jest wystarczający? 

O tym m.in. opowiedzą ekspertki z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczen Społecznych DZP - Agata Mierzwa, Justyna Tyc-Brzosko i Katarzyna Zwierz-Wilkocka - podczas stacjonarnego spotkania dla przedstawicieli działów kadr, HR oraz People&Culture.

Podczas spotkania omówimy także nadchodzące zmiany i trendy w obszarze HR związane m.in. z ustawą o ochronie sygnalistów, jawnością wynagrodzeń, zatrudnianiem cudzoziemców czy oskładkowaniem umów zlecenia. Opowiemy także o planowanych zmianach w zakresie zaliczania czasu zatrudnienia w oparciu o umowy cywilnoprawne do stażu pracy oraz trendach związnych z wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy.

Szczegółowa agenda w załączonym zaproszeniu.

  • Data: 14 czerwca (piątek), godz. 9:15-12:00
  • Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 22 p.
  • Rejestracja: do 12 czerwca

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Udział jest możliwy po otrzymaniu drogą mailową potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Bądź na bieżąco z DZP