Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Pharma Rules Insider - Compliance & Transparency 2016

28.04.2016

Autorzy:

Dr Anna Partyka-Opiela
Marcin Pieklak
Maciej Żelewski

Praktyka:

Life Sciences

Specjalizacje:

Prawo farmaceutyczne
Compliance

28 kwietnia zapraszamy Państwa na Kongres "Pharma Rules Insider - Compliance & Transparency 2016", który tym razem odbywa się pod hasłem "Compliance w branży medycznej i transparentność procesu refundacji". W spotkaniu aktywny udział wezmą eksperci w zakresie compliance z naszej kancelarii - Anna Partyka-Opiela, Maciej Żelewski i Marcin Pieklak.

W sekcji "Transparentność procesu refundacji i rynek farmaceutyczny" Marcin Pieklak poprowadzi temat "Komisja Ekonomiczna, jako klucz do prawidłowego funkcjonowania systemu refundacji", a w części warsztatowej Anna Partyka-Opiela i Maciej Żelewski zaprezentują case study pt. "Relacje z funkcjonariuszami publicznymi – granica pomiędzy kontaktami biznesowymi a korupcją z perspektywy sprzedaży i marketingu".

W czasie Kongresu, uczestnicy będą mogli bezpośrednio wymieniać się wiedzą i doświadczeniem, zrewidować zmieniające się wytyczne i regulacje prawne. Przedstawiciele różnych środowisk - medycznego, prawnego, ustawodawczego, osoby zajmujące się zdrowiem publicznym, firmy farmaceutyczne, specjaliści z dziedziny farmakoekonomiki, otrzymają niepowtarzalną okazję do dyskusji.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji (AOTMiT). Organizator liczy, że podczas spotkania zaprezentują swoje stanowisko i plany.

Więcej informacji nt. wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.pharmarulesinsider.pl/

Bądź na bieżąco z DZP