Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

W dniach 8-10 czerwca na Zamku Książąt Pomorskich oraz w Operze na Zamku w Szczecinie odbywać się będzie IV edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Nasza kancelaria jest Partnerem Merytorycznym tego wydarzenia, a nasi eksperci wezmą w nim czynny udział.

Przedstawiciele środowiska morskiego oraz firm i instytucji doceniających potencjał tkwiący w gospodarce morskiej po raz kolejny spotkają się w ramach organizowanego wydarzenia. Ich celem będzie wskazanie bieżących problemów, z którymi spotyka się ich branża, wypracowanie wspólnych kierunków działań oraz postulatów, które zostaną - jak co roku - przekazane na ręce Rządu. Działania te znalazły swoje odzwierciedlenie m.in. w Uchwale w sprawie polityki morskiej RP.

Zmiany ustawodawcze to jedne z ważniejszych, ale nie jedyne osiągnięcia Kongresu. Wydarzenie rokrocznie gromadzi wielu znamienitych prelegentów – praktyków i teoretyków, przedsiębiorców i naukowców, prawodawców oraz tych, na których codzienne działania wpływa tworzone prawo. Tak silna reprezentacja specjalistów znajduje swoje odzwierciedlenie w programie. W tym roku podczas Kongresu poruszone zostaną takie kwestie, jak przemysł portowy, stoczniowy i żeglugowy, bezpieczeństwo na morzu, energetyka, ekologia, rybołówstwo czy górnictwo morskie.

Prelekcje ekspertów DZP odbęda się:

8 czerwca

 • Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, wygłosi prelekcję "Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności – specyfika prawna"
 • Igor Barcew, Senior Associate w Praktyce Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, przedstawi temat "Stocznie w postępowaniach upadłościowych i kompensacyjnych – stan obecny i perspektywa rozwoju"

9 czerwca

 • Marcin Krakowiak, Szef Praktyki Infrastruktury i Energetyki, będzie moderował panel "Ekologia", a także wygłosi prelekcję "Transport intermodalny – kierunki i zasady wsparcia w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020"
 • Daniel Chojnacki, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, przedstawi prelekcje "Czy ostatnia zmiana dyrektywy siarkowej w istocie przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku siarki na morzach?" a także "Konwencja o kontroli i postępowaniu z wodami balastowymi i osadami na statkach (BWM) – założenia, ratyfikacja, wykonanie" oraz "Zagospodarowanie ścieków pochodzących ze statków. Perspektywa 2019 roku"
 • Jacek Stokłosa, Senior Associate w Praktyce Postępowań Spornych, wygłosi prelekcję "Prawny status rzeczy w tranzycie morskim"
 • Małgorzata Darowska, Of Counsel, zaprezentuje temat "Offset, współpraca przemysłowa i B+R jako narzędzie rozwoju potencjału sektora morskiego. Prawne formuły współpracy z partnerami"
 • Łukasz Górzny, Associate w Praktyce Prawa Pracy, wygłosi prelekcję "Ustawa o pracy na morzu z 2015r. – Ocena regulacji"
 • Tomasz Darowski, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, przedstawi temat "Górnictwo morskie – uwarunkowania prawne"

10 czerwca

 • Marcin Krakowiak wygłosi prelekcję "Wsparcie sektora morskiego a zasady pomocy publicznej"
 • Tomasz Darowski przedstawi temat "Ramy prawne inwestowania na śródlądowych drogach wodnych"
 • Wojciech Hartung wygłosi prelekcję "Nowe przepisy o zamówieniach publicznych – jak wykorzystać szanse i zapobiegać problemom"

Szczegółowy program oraz więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora: http://kongres-morski.pl/

Bądź na bieżąco z DZP