Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

PZP - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt - Warszawa

12.10.2017

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung
Tomasz Michalczyk

12 października wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa organizujemy śniadanie biznesowe pt. "Prawo zamówień publicznych - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt". Spotkanie poprowadzą Katarzyna KuźmaWojciech Hartung i Tomasz Michalczyk.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C-387/14 Esaprojekt wywołuje zrozumiałe emocje wśród uczestników rynku zamówień publicznych. Choć wydany jeszcze pod rządami tzw. starych dyrektyw, niewątpliwie - przynajmniej częściowo - znajdzie zastosowanie również w obecnie obowiązującym stanie prawnym. W niektórych obszarach zdaje się on być postrzegany jako radykalnie zmieniający nasze dotychczasowe rozumienie instytucji takich jak uzupełnienie dokumentów lub doświadczenia uzyskane w ramach konsorcjum.

Rodzi się w związku z tym z jednej strony pytanie o skutki tego wyroku na ocenę prawidłowości przeprowadzanych w naszym kraju postępowań pod rządami "starych" przepisów, w tym na ewentualne postępowania dotyczące korekt finansowych, a z drugiej oczywiście o to, czy i jeśli tak, to w jakim zakresie, wyrok w sprawie Esaprojekt, wpływa na dzisiejsze przepisy i praktykę stosowania ustawy. Te wszystkie zagadnienia będziemy omawiali w trakcie naszego seminarium.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie PZPB w godzinach 10:30-12:00.

Więcej informacji na temat programu spotkania dostępne jest w załączonym zaproszeniu.

Bądź na bieżąco z DZP