Nowy typ spółki, dedykowanej zwłaszcza start-upom?

Konferencja "Prosta spółka akcyjna - nowa spółka dla innowacyjnego biznesu".

Prosta spółka akcyjna – nowa spółka dla innowacyjnego biznesu

29.11.2017

Autorzy:

Dr Michał Przychoda

Specjalizacje:

Prawo spółek

Na dziś w Ministerstwie Rozwoju zaplanowana jest konferencja "Prosta spółka akcyjna - nowa spółka dla innowacyjnego biznesu", na której prelegentem będzie Michał Przychoda, który 12 września został członkiem Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną. Michał wystąpi w panelu "PSA jako odpowiedź na potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw".

Wprowadzenie do polskiego prawa nowego typu spółki, dedykowanej zwłaszcza tzw. startupom, to jeden z elementów pakietu "100 zmian dla firm". Powołany przez Ministra Rozwoju we wrześniu 2016 r. Zespół Ekspertów opracował wstępne rekomendacje co do przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną (PSA). Celem konferencji jest przeprowadzenie wstępnych konsultacji tych rekomendacji z przedstawicielami środowiska naukowego, prawnikami-praktykami oraz przedstawicielami biznesu.

Konferencja będzie składała się z 2 części. Pierwsza będzie poświęcona aspektom prawnym. W drugiej części odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli firm innowacyjnych i inwestorów.

Konferencja odbędzie się 29 listopada, w godzinach 10:00 – 16:00 w Ministerstwie Rozwoju w Sali im. Grażyny Gęsickiej (wejście od ulicy Wspólnej).

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie organizatora: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/prosta-spolka-akcyjna-nowa-spolka-dla-innowacyjnego-biznesu-konferencja/ 

Bądź na bieżąco z DZP