Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych - spotkanie 28 czerwca

28.06.2018

Autorzy:

Dr Hanna Gajewska-Kraczkowska
Dr Anna Partyka-Opiela

Praktyka:

Life Sciences

Specjalizacje:

Compliance

Wraz z Konfederacją Lewiatan zapraszamy 28 czerwca na spotkanie dotyczące nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. 

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Zakres proponowanych zmian dotknie wszystkich polskich przedsiębiorców. Ustawa rewolucjonizuje podejście do odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Znacząco rozszerzono w niej również katalog kar. Zakłada ona kary finansowe w kwocie od 30 000 do 30 000 000 złotych (wraz z możliwością zwiększania kary do 60 000 000 zł w przypadku niezareagowania na zgłoszenie sygnalisty), możliwość rozwiązania lub likwidacji podmiotu zbiorowego oraz środki karne takie jak np. zakaz zawierania umów określonego rodzaju, zakaz prowadzenia określonej działalności czy zakaz przystępowania do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto Ustawa ma regulować status osób zgłaszających nieprawidłowości tzw. sygnalistów i przyznawać im ochronę prawną.

W czasie spotkania nasi eksperci i Konfederacja Lewiatan poinformują, co przedsiębiorcy powinni zrobić oraz jakie środki zaradcze podjąć, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji niedostoswania się do nowego prawa.

Program:

10.00-10.15

  • Prezentacja projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych  - dr Hanna Gajewska – Kaczkowska, Counsel w Praktyce Postepowań Spornych DZP oraz dr Anna Partyka – Opiela, Senior Associate i szef Zespołu Compliance DZP 

10.15-11.00

  • Pytania i odpowiedzi z udziałem przedsiębiorców 

11.00

  • Poczęstunek

Spotkanie odbędzie się w siedzibe Konfederacji Lewiatan, na ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 26 czerwca na adres: magdalena.czechanska@dzp.pl

 

Bądź na bieżąco z DZP