Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Jednym z gwarantów systematycznego rozwoju państwa jest wysoki poziom samorządności. To na szczeblu lokalnym najlepiej widać problemy, z którymi mierzą się obywatele, zarówno te związane z charakterystyką regionu jak i te nieco bardziej uniwersalne. Dobrze funkcjonujący samorząd wypracowuje też najbardziej adekwatne i trafione rozwiązania, dlatego tak ważna jest dyskusja prowadząca do wypracowania skutecznych rozwiązań zmierzających do decentralizacji władzy.

IX Europejski Kongres Samorządów pod hasłem „Przyszłość idei decentralizacji w zmieniającym się świecie” jest przestrzenią do dyskusji pomiędzy przedstawicielami samorządów, członkami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu, dzięki czemu umożliwia kompleksowe spojrzenie na problemy współczesnej urbanistyki, mechanizmy rozwoju miast i regonów, finansowanie inwestycji oraz ochronę środowiska i politykę zdrowotną. Podczas tegorocznej edycji zostaną omówione kwestie związane z m.in.:

  • cyfrową transformacją samorządów,
  • pozyskiwaniem inwestorów dla lokalnych projektów infrastrukturalnych,
  • właściwym ukształtowaniem polityki zdrowotnej i ochroną zdrowia w małych miejscowościach, 
  • rolą samorządów w procesie kształcenia,
  • problemem składowania odpadów i regionalną polityką ochrony środowiska.

Eksperci DZP wezmą udział w 4 panelach:

1. Cyfrowe przebudzenie samorządów – transformacja pod znakiem wyzwań? (4 marca 14:20-15:20)
Do dyskusji na temat transformacji technologicznej JST zaproszona została Aleksandra Auleytner, Szefowa Praktyki IP&TMT, która opowie o sposobach na wykorzystanie sztucznej inteligencji do przyspieszenia transformacji.

2. W jaki sposób JST mogą skorzystać na transformacji energetycznej? (4 marca 14:20-15:20)
W panelu poświęconym korzyściom, jakie jednostki samorządu terytorialnego mogą czerpać z transformacji energetycznej weźmie udział także Wojciech Hartung, Counsel z Praktyki Infrastruktury i Energetyki. Uniezależnienie dostaw energii od czynników zewnętrznych jest jednym z kluczowych procesów zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Już teraz JST starają się m.in. obniżyć koszty energii inwestując w OZE, produkując energię na własne potrzeby lub dołączając do spółdzielni energetycznych. Zaproszeni eksperci przedstawią możliwości, z jakich mogą skorzystać samorządy w procesie transformacji energetycznej oraz narzędzia, które są niezbędne do sprawnego przeprowadzenia tego procesu.

3. E-zdrowie w Polsce - wyzwania i najlepsze praktyki (5 marca w godz. 12:45-13:45)
Ostatnie lata były rewolucyjne dla obszaru e-usług w ochronie zdrowia. E-recepty czy elektroniczne zwolnienia lekarskie to obecnie powszechny standard. Przy tak silnym rozwoju e-usług niezbędne jest również zabezpieczenie przesyłanych danych. Udział w rozmowie weźmie Mateusz Mądry, Szef Praktyki Life Sciences, który przedstawi perspektywę prawną dotyczącą przewidywanych kierunków rozwoju e-zdrowia, jakie czekają nas w najbliższej przyszłości.

4. Specjalne Strefy Ekonomiczne jako trampolina do sukcesu regionu (5 marca 18:50-19:50)
W Polsce działa ich czternaście Specjalnych Stref Ekonomicznych. Czym różni się funkcjonowanie polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych od podobnych organizmów w innych krajach Europy? Z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się na co dzień samorządy lokalne? Dyskusję na ten temat poprowadzi Jan Król, doradca DZP, przez wiele lat związany także z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP