Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Raport „Whistleblowing – dobre praktyki etycznego biznesu”

18.12.2021

Autorzy:
Dr Anna Partyka-Opiela
Julia Besz
Jakub Dydak
Jan Bednarski

Kancelaria DZP oraz United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP) przygotowali raport dobrych praktyk whistleblowingowych. Z ramienia DZP nad projektem pracowali eksperci z zespołu compliance: Anna Partyka-Opiela, szefowa zespołu, Julia Besz, Associate, Jakub Dydak, Associate i Jan Bednarski, Associate.

Raport stanowi zwieńczenie czterech sesji dialogowych organizowanych przez DZP i UN GCNP z udziałem przedstawicieli biznesu, administracji oraz organizacji pozarządowych, w oparciu o polityki Organizacji Narodów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciw korupcji oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka (The UN Guiding Principles on Business and Human Rights).

Celem projektu było stworzenie forum dyskusyjnego nad obecnymi rozwiązaniami w zakresie rozwoju zarządzania zgodnością i ochrony sygnalistów w Polsce między zaangażowanymi podmiotami oraz pokazanie, że dobre praktyki dotyczące whistleblowingu już funkcjonują w polskiej przestrzeni biznesowej.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym raportem.

Bądź na bieżąco z DZP