Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Podręcznik: „Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne” wyd. 3

24.08.2022

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazało się trzecie wydanie podręcznika „Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne”. Publikacja została przygotowana pod redakcją prof. Marka Wierzbowskiego i prof. Rafała Stankiewicza. Autorzy poszczególnych części i rozdziałów związani są z Katedrą Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród nich znalazł się także Piotr Gołaszewski, Senior Associate z Praktyki Nieruchomości DZP.

Podręcznik prezentuje trzy podstawowe procedury administracyjne – postępowanie ogólne, podatkowe i egzekucyjne. Zawiera także części dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi, postępowań szczególnych (m.in. przed prezesem UOKiK i przed Sądem Ochrony Konkurencji) i postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej.

Więcej informacji o publikacji znajduje się na stronie wydawnictwa.

Bądź na bieżąco z DZP