Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nie zakładaliśmym że będziemy musieli wycofać nasze wnioski

07.03.2017

Autorzy:
Dr Tomasz Zalasiński

Stanowisko Sejmu RP otrzymaliśmy dopiero na dwa dni robocze przed rozprawą, a kluczowe dla sprawy stanowisko Rady Ministrów – popołudniem w przeddzień rozprawy - mówi w wywiadzie dla DGP dr Tomasz Zalasiński, pełnomocnik gmin reprezentujący je przed TK.

Jak pan ocenia to, że PiS zamierza skierować do Najwyższej Izby Kontroli wniosek w sprawie gmin, które wycofały sprawę z Trybunału Konstytucyjnego tuż przed rozpoczęciem rozprawy? Miał on sprawdzić, czy zgodne z konstytucją jest to, że rząd nakłada na gminy zadania zalecone, nie zapewniając im środków na ich realizację.

Parlamentarzyści posiadają uprawnienie do składania wniosków o przeprowadzenie kontroli przez NIK. Mogą z tego uprawnienia korzystać. Podobnie jak wnioskodawcy występujący przed Trybunałem Konstytucyjnym mają pełne prawo do wycofania wniosku do czasu rozpoczęcia rozprawy. Stanowi o tym wyraźnie art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK. Wnioskodawcy uczestniczący w sprawie jednogłośnie postanowili skorzystać z przysługującego im ustawowego uprawnienia, czyniąc to w sytuacji uzasadnionej okolicznościami sprawy.

Pełna treść wywiadu Urszuli Mirowskiej-Łoskot z Tomaszem Zalasińskim dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 6 marca 2017

Bądź na bieżąco z DZP