Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Trybunał podważa automatyzm korekt

31.08.2016

Autorzy:
Dr Wojciech Hartung
Paweł Suchocki

Beneficjenci, którzy nie zastosowali się do przepisów o zamówieniach publicznych, a wobec których prowadzona jest kontrola, powinni żądać zbadania i wykazania, jakie skutki dla budżetu UE ma ewentualne naruszenie prawa.

Niestety, dla tych, którzy już zostali prawomocnie ukarani, nie mamy dobrej wiadomości. Wniosek o wznowienie postępowania
administracyjnego nie ma praktycznie szans na pozytywne rozpatrzenie. W środku okresu wakacyjnego, tj. 16  lipca 2016r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał istotny dla wielu tysięcy beneficjentów środków unijnych wyrok dotyczący korekt fi nansowych. Sprawa C-406/14 jest ważna również dlatego, że została skierowana do trybunału przez polski sąd i bezpośrednio dotyczy krajowego beneficjenta, a mianowicie miasta Wrocławia. Poza kwestią związaną z interpretacją określonych regulacji prawa unijnego dotyczącego zamówień publicznych trybunał zajął się pojęciem nieprawidłowości i wyjaśnieniem zasad, które powinny być stosowane przy ewentualnym nakładaniu korekt finansowych na beneficjentów, którzy prowadzili postępowania przetargowe z naruszeniem przepisów dotyczących zamówień publicznych. Warto przy tym wskazać, że konsekwencje wyroku obejmą zarówno podmioty publiczne, jak i przedsiębiorców prywatnych realizujących inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych.

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Tygodnik Samorząd i Administracja, 31 sierpnia 2016

Bądź na bieżąco z DZP