Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ochrona prawna sygnalistów: rząd umywa ręce

03.06.2016

Autorzy:
Dr Anna Partyka-Opiela

Problem ochrony sygnalistów porusza najnowsza dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Została uchwalona już przez Radę i oczekuje na publikację. Czy i na jaką ochronę będą mogli liczyć sygnaliści?

Dyrektywa przewiduje ochronę osób, które pozyskują, wykorzystują lub ujawniają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybień lub działań z naruszeniem prawa. Na taką ochronę sygnalista mógłby liczyć pod warunkiem, że jego działanie podejmowane jest w celu ochrony ogólnego interesu publicznego. Ochrona ta polega na odmowie przyznania ochrony prawnej przedsiębiorcy, którego interes został naruszony w wyniku działań sygnalisty.

Przeciwnicy dyrektywy zauważają, że sformułowania użyte na gruncie dyrektywy – mimo jasno sformułowanego celu – są zbyt ogólne i w rzeczywistości nie będą stanowić realnej gwarancji dla osób ujawniających nadużycia, co w konsekwencji zaś może utrudnić – bądź nawet uniemożliwić – ujawnianie nadużyć popełnianych w organizacjach. Z innej strony zwolennicy dyrektywy wskazują, że celem jej uchwalenia nie było ograniczenie uprawnień sygnalistów, co zresztą jednoznacznie wynika z samej preambuły dokumentu. Dyrektywa ma zostać implementowana przez rządy w ciągu najbliższych dwóch lat.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Tygodnik Gazeta Prawna. Kadry i Płace, 3-5 czerwca 2016

Bądź na bieżąco z DZP