Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 10

03.11.2015

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Od 15 sierpnia 2015 r. obowiązują zmienione zasady miarkowania kosztów postępowania sądowoadministracyjnego, w tym wynagrodzeń fachowych pełnomocników.

Nie są to jednak jedyne zmiany w zakresie regulacji dotyczącej kosztów postępowania sądowoadministracyjnego oraz prawa pomocy wprowadzone z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: ustawa nowelizująca).

Sąd miarkuje inaczej

Poza omówionymi już w poprzednich częściach niniejszego cyklu zmianami odnoszącymi się do poszerzenia ustawowego zakresu zwolnienia od kosztów sądowych ("Administracja" z 15 września 2015 r.) oraz zmodyfikowania modelu sprzeciwu od orzeczeń referendarzy w sprawach prawa pomocy ("Administracja" z 8 września i 27 października 2015 r.) na pierwszy plan w zakresie problematyki kosztów tego postępowania, co dotyczy również wynagrodzeń fachowych pełnomocników.

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Rzeczpospolita, 3 listopada 2015

Bądź na bieżąco z DZP