Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 8

20.10.2015

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Autokontrola orzeczeń przez wojewódzkie sądy administracyjne i merytoryczne orzekanie w drugiej instancji – to zmiany, które mają usprawnić postępowanie i odciążyć Naczelny Sąd Administracyjny. owa o zmianach wprowadzonych ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: ustawa nowelizująca), uzupełnionych dodaniem od 1 września 2015 r. nowego art. 177a prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: ppsa). Stosuje się go również do skarg kasacyjnych wniesionych przedtą datą.

Kiedy skarga, kiedy zażalenie?

Zmianie uległy przede wszystkim zakresy dopuszczalności skargi kasacyjnej oraz zażalenia. Obecnie zarówno postanowienia o odrzuceniu skargi z przyczyn wskazanych w art. 58 § 1 pkt 2–4 oraz 220 § 3 ppsa, jak też postanowienia o umorzeniu postępowania podlegają zaskarżeniu zażaleniem, a nie skargą kasacyjną.

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Rzeczpospolita, 20 października 2015

Bądź na bieżąco z DZP