Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 6

06.10.2015

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Wymóg doręczeń bezpośrednich wprowadzony nowelą ustawy nie będzie dotyczył m.in. wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku oraz wniosku o stwierdzenie prawomocności orzeczenia.

W szóstej części cyklu kontynuujemy omawianie zmian dotyczących przebiegu postępowania przed sądem administracyjnym pierwszej instancji. Są to istotne elementy nowelizacji Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej „ppsa"), która weszła w życie 15 sierpnia 2015 r. Wstrzymanie wykonania po nowemu Wspomniana nowelizacja, dokonana ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako ustawa nowelizująca") – m.in. w zakresie dotyczącym postępowania przed sądem administracyjnym pierwszej instancji – wprowadza wiele istotnych dla praktyki zmian. Dotyczą one m.in. momentu wygaśnięcia wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności.

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Rzeczpospolita, 6 października 2015

Bądź na bieżąco z DZP