Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cz. 1

11.08.2015

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Uproszczenie procedury i zapewnienie szybkości postępowania przed sądami administracyjnymi to cel nowelizacji ustawy. Wchodzi ona w życie 15 sierpnia 2015 r.

Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako ustawa nowelizująca) wprowadza najdalej idącą reformę tego postępowania od 2004 r., czyli od wprowadzenia formuły dwuinstancyjnej. Przez kilka najbliższych tygodni w dodatku „Administracja" publikowane będą teksty w cyklu „Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym", które przybliżą czytelnikom regulacje wprowadzone tą ustawą. Na początek przedstawione zostaną ogólne założenia i zakres tych zmian, natomiast w dalszych częściach cyklu prezentowane będą – w formie odrębnych artykułów publikowanych na łamach kolejnych numerów „Administracji" – poszczególne rozwiązania prawne wynikające z ustawy nowelizującej, oczywiście z uwzględnieniem wyłaniających się na tym tle problemów, które będę się starał na bieżąco sygnalizować, podejmując zarazem próbę ich rozwiązania (zaproponowania możliwych do przyjęcia rozwiązań).

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Rzeczpospolita, 11 sierpnia 2015

Bądź na bieżąco z DZP