Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

SN: zakaz konkurencji nie przechodzi na nowego pracodawcę. A czy obowiązuje...

14.05.2015

Autorzy:
Agata Mierzwa

 W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że zakaz konkurencji obowiązujący po ustaniu stosunku pracy nie przechodzi na nowego pracodawcę, który przejął zakład w trybie art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Uchwała SN z 6 maja 2015 r. odpowiada na pytanie, czy w razie przejścia zakładu pracy (lub jego części) na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa, czyli na podstawie art. 231 k.p., stroną w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, która została zawarta z poprzednim pracodawcą. Na tak zadane pytanie SN udzielił odpowiedzi przeczącej. Warto jednak podkreślić, że uchwała ta nie oznacza, iż pracodawca przejmujący nigdy nie będzie związany umową o zakazie konkurencji, zawartą przez swojego poprzednika. Będą o tym bowiem decydowały okoliczności stanu faktycznego. W przypadku gdy podstawą przejścia zakładu pracy będą zdarzenia kwalifikowane jako sukcesja generalna (np. połączenie spółek przez przejęcie, przekształcenia rządzone przepisami kodeksu spółek handlowych), pracodawca stanie się stroną umowy o zakazie konkurencji
zawartej przez poprzednika, bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 14 maja 2015

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP