Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

PIT od nieujawnionych źródeł na nowych zasadach

01.04.2015

Autorzy:
Jan Czerwiński

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r., sygn. SK 18/09, w którym Trybunał wskazał na niezgodność z Konstytucją dotychczasowych przepisów w zakresie opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł, Sejm uchwalił zmianę przepisów, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r. Sankcyjny podatek został doregulowany, a nowe przepisy ujęto w nowym rozdziale ustawy o PIT (5a).

Utrzymana została stawka 75 proc., która znajdzie zastosowanie w odniesieniu do przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Przez „przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach” należy rozumieć przychody, których uzyskanie nie jest możliwe do udowodnienia, pomimo wskazania ich źródła (np. gdy
podatnik twierdzi, że osiąga znaczne dochody z niewielkiej działalności gospodarczej, a nie jest w stanie wykazać ich uzyskania).

Źródło: Private Banking - Gazeta Bankowości Prywatnej, kwiecień 2015

Bądź na bieżąco z DZP