Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ustawa o prawach konsumenta

11.11.2014

Autorzy:
Julita Zimoch-Tuchołka

Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni obowiązków określonych w art. 39 ust. 1-3 UoPK, konsument ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie bez konieczności ponoszenia kosztów należnych przedsiębiorcy.Takie zagrożenie powinno zwiększyć motywację przedsiębiorców do przestrzegania przepisów ustawy.- Julita Zimoch-Tuchołka

Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej zwana "UoPK") wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r. Uchyla ona dwie ustawy, które dotychczas regulowały prawa konsumentów; ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Źródło: Miesięcznik Ubezpieczeniowy, 11/2014

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP