Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nawet jeśli odsetki ustawowe są wyższe od maksymalnych, to nigdy nie jest to lichwa

16.10.2014

Autorzy:
Agata Mierzwa

Mamy z nią do czynienia tylko w przypadku odsetek umownych. Te jednak występują dość rzadko, a w prawie pracy nie istnieją. Nie ma zatem problemu, jeżeli świadczenia ze stosunku pracy wypłacamy z opóźnieniem

W ubiegłym tygodniu Rzeczpospolita poinformowała, że po ostatniej obniżce stóp procentowych odsetki ustawowe (13 proc.) okazały się wyższe od maksymalnych (12 proc. – ustalonych na podstawie delegacji zawartej w art. 359 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.– Kodeks cywilny; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121, dalej k.c.) i tym samym przekroczyły poziom niedopuszczalnej w prawie lichwy. Czy rzeczywiście tak jest? A jeśli tak, to jakich odsetek można się domagać w sprawach, w których sądy zasądzają świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi? Pytanie dotyczy m.in. prawa pracy, przykładowo w sytuacji wypłaty zaległych wynagrodzeń. Kodeks pracy nie reguluje w sposób autonomiczny możliwości dochodzenia odsetek, stąd zastosowanie znajdują
przepisy kodeksu cywilnego. To oznacza, że w razie opóźnienia się przez pracodawcę z wypłatą wynagrodzenia lub innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, pracownik ma prawo żądania ich wypłaty wraz z należnymi odsetkami. Prawo to przysługuje bez względu na wysokość kwoty (nie ma kwoty minimalnej), czy skalę opóźnienia (także w razie opóźnienia jednodniowego). Nie zależy ono od tego, czy pracownik poniósł szkodę w związku z opóźnieniem ani od okoliczności, za które pracodawca nie odpowiada.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 16 października 2014

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP