Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Firmy zagraniczne chcą sprzedawać akcje pracownikom, ale to nie takie proste

02.10.2014

Sprzedaż akcji w spółkach Skarbu Państwa (SP) reguluje ustawa z 30 sierpnia 1998 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz. 216 ze zm.; dalej: ustawa). W firmach prywatnych obowiązują w tym zakresie szczątkowe regulacje kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.; dalej: k.s.h.). O ile ustawa przyznaje pracownikom nabywającym akcje pewne szczególne uprawnienia, o tyle k.s.h. takich uprawnień już nie przewiduje. Do tego dochodzą jeszcze liczne wątpliwości związane z opodatkowaniem nabycia i sprzedaży akcji. Niejednokrotnie regulacje zagraniczne, szczególnie podatkowe, są dużo bardziej korzystne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, ale z uwagi na zasadę pierwszeństwa naszego prawa w polskich oddziałach nie mogą być one stosowane. Przykładem może być akcjonariat pracowniczy wprowadzony w polskim oddziale Auchan, który nie może korzystać ze wszystkich przywilejów przewidzianych dla francuskich pracowników. Ministerstwo Gospodarki zna problem i zaznacza, że cały czas trwają prace nad programem wsparcia akcjonariatu pracowniczego w przedsiębiorstwach prywatnych. Na razie jednak pracodawcy muszą radzić sobie sami.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2 października 2014

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP