Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Co nowelizacja zmienia w przetargach

01.10.2014

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung

Nowe przepisy, stare nawyki. Przełomu nie będzie.

Sejm 29 sierpnia 2014 r. przyjął kolejną nowelizację ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, dalej p.z.p.). Ustawa została opublikowana 18 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1232), a jej przepisy wejdą w życie 19 października 2014 r. Choć w ograniczonym zakresie, to nowelizacja będzie miała również wpływ zarówno na postępowania w toku, jak i zawarte już umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Trudno uznać obecną nowelizację za przełomową.  W istocie wprowadza ona jedynie niewielkie – choć bardzo medialne – modyfikacje istniejących rozwiązań. Co więcej, rozwiązań, które przy dobrej woli i chęciach zamawiający mogli z powodzeniem stosować już dzisiaj. Omawiana nowelizacja może natomiast spowodować więcej wątpliwości interpretacyjnych niż realnych korzyści. Biorąc zatem pod uwagę powyższe, jak również stale postulowaną, acz w perspektywie zamówieniowej nieistniejącą, stabilność prawa, prawdopodobnie nie należało jej w tym momencie wprowadzać, przeprowadzony rachunek zysków i strat wypada bowiem niekorzystnie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 1 października 2014

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP