Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Czy można zlikwidować szpital powiatowy, gdy w pobliżu nie ma innego?

12.03.2014

Autorzy:
Piotr Gołaszewski

Prokuratura Okręgowa w Krakowie zaskarżyła do WSA uchwałę Rady Powiatu Olkuskiego o przekształceniu lokalnego szpitala w podmiot prywatny. Takie działanie jej zdaniem jest niemożliwe, gdy w okolicy brakuje innego, publicznego. O opinię w tej sprawie poprosiliśmy niezależnego eksperta. Jako uzupełnienie przedstawiamy także wnioski pokontrolne NIK. Nie odpowiadają one na zadane przez nas pytanie, ale mogą stanowić przestrogę i wskazówki dla innych samorządów, które są w trakcie podobnych przekształceń albo je planują.

Zasadność skargi prokuratora wniesionej do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Powiatu Olkuskiego dotyczącą przekształcenia tamtejszego zakładu opieki zdrowotnej (ZOZ) budzi wątpliwości. Nie przekonuje bowiem argument dotyczący naruszenia przez wspomnianą uchwałę art. 68 konstytucji, podpierany tezą o obowiązku prowadzenia przez powiat co najmniej jednego szpitala w formie publicznego ZOZ. Warto w związku z tym zwrócić uwagę na kilka kwestii szczegółowych.
Po pierwsze, w sprawie olkuskiej miarodajne są przepisy obowiązujące w czasie podejmowania kwestionowanej uchwały, a więc przepisy obowiązujące we wrześniu 2009 r. Będzie to zatem stara ustawa o ZOZ z 1991 r. (obecnie już nieobowiązująca),
wobec czego wyrok, który zapadnie, wywrze ewentualnie znaczenie wyłącznie dla tych ZOZ, które uległy przekształceniu lub likwidacji jeszcze pod rządami starych przepisów.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 12 marca 2014

Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP