Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Przetargowe kontrowersje w ustawie antykorupcyjnej

05.11.2017

Autorzy:
Katarzyna Kuźma

Projekt ustawy o jawności życia publicznego wprowadza dodatkową, nieznaną obecnie Prawu zamówień publicznych przesłankę wykluczenia z przetargów.

  • Projekt ustawy antykorupcyjnej przewiduje duże sankcje w zakresie zamówień publicznych.
  • Brak stosowania procedur antykorupcyjnych może skutkować wykluczeniem z przetargu na 5 lat.
  • Projektowane przepisy mogą być niezgodne z prawem UE.

Opublikowany w ostatnim czasie projekt ustawy o jawności życia publicznego nakłada na średnich i dużych przedsiębiorców obowiązek stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych.

Przedsiębiorcy, który takich procedur nie będzie stosował bądź procedury te zostaną uznane za pozorne lub nieskuteczne ma grozić kara pieniężna w wysokości od 10 tys. do 10 mln zł. Nałożenie kary może być wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA). 

Kontrola taka może być natomiast wszczęta w sytuacji, w której prokurator postawi osobie działającej „w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy”, realizującej zawartą z nim umowę, zarzuty o charakterze korupcyjnym. 

Kolejnymi krokami są negatywny wynik kontroli, tj. stwierdzenie przez CBA, iż przedsiębiorca nie stosował procedur przewidzianych prawem, lub stosowane procedury były pozorne bądź nieskuteczne i wniosek o ukaranie danego przedsiębiorcy kierowany do prezesa UOKiK, który to karę nakłada. 

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie: http://www.wnp.pl/wiadomosci/przetargowe-kontrowersje-w-ustawie-antykorupcyjnej,309956_1_0_0.html

Źródło: www.wnp.pl, 5 listopada 2017

Bądź na bieżąco z DZP