Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Raport "Otoczenie regulacyjne telemedycyny w Polsce"

10.09.2015

Autorzy:
Michał Czarnuch
Dr Anna Partyka-Opiela
Piotr Najbuk
Jan Pachocki

Rewolucja technologiczna w ochronie zdrowia w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych jest faktem. Szczególnie interesującym obszarem w ramach szeroko rozumianego e-zdrowia jest telemedycyna rozumiana jako udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na odległość. Obecnie w krajach rozwiniętych ciężar dyskusji i działań dotyczących telemedycyny ulega istotnemu przesunięciu - z rozważań nad tym, czy warto stawiać na rozwiązania telemedyczne, na rozważania i działania służące szybkiemu wdrożeniu rozwiązań telemedycznych korzystnych dla pacjentów.

Otoczenie regulacyjne w Polsce nie sprzyja prowadzeniu działalności telemedycznej. Prawo jest niejasne i nie niuansuje sytuacji podmiotów telemedycznych i podmiotów "klasycznych", a rozwiązania telemedyczne nie są finansowane ze środków publicznych. Jednocześnie jednak, w ostatnim okresie, podmioty publiczne zaczęły dostrzegać wskazane mankamenty i podjęły konkretne działania w celu promowania rozwiązań telemedycznych.

Nieadekwatne przepisy prawa i inne bariery w rozwoju telemedycyny stanowiły impuls dla powstania Telemedycznej Grupy Roboczej (TGR) – platformy współpracy świadczeniodawców, organizacji świadczeniodawców, producentów wyrobów medycznych, dostawców rozwiązań IT, firm i hurtowni farmaceutycznych a także doradców prawnych i medycznych. Głównym celem TGR jest rozwój rynku usług telemedycznych przy możliwie najpełniejszym wykorzystaniu potencjału telemedycyny

W oparciu o powyższe założenia, eksperci DZP we współpracy z Heart Team sp. z o.o. opracowali raport regulacyjny, stanowiący zbiór rekomendacji na rzecz rozwoju telemedycyny w Polsce

Pełna treść raportu jest dostępna w załączonym PDF.

Bądź na bieżąco z DZP